Control al Curţii de Conturi la Medgidia

Așa cum arătam într-un articol anterior, Curtea de Conturi Constanța a efectuat un control la Primăria Medgidia, în perioada 20 martie – 20 mai a.c., în urma căruia s-au constatat mai multe nereguli, cum ar fi majorarea nejustificată a salariilor unor funcționari.

De această dată, facem referire la alte nereguli descoperite în urma controlului efectuat, cum ar fi, potrivit raportului, ”nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de autorizație de construire, la regularizarea acesteia, la finalizarea construcțiilor noi și la încheierea procesului verbal de recepție”.

Cum se ”pierd” banii în loc să ajungă la buget

Aici este vorba despre faptul că autoritatea locală nu a regularizat corect taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire pe baza costurilor reale de edificare a imobilelor, conform HG 273/1994  privind ”aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”.

Pe baza documentelor puse la dispoziție, Echipa de control a constatat că Primăria Medgidia nu a urmărit autorizațiile de construcție emise în perioada 2015 — 2017, în vederea stabilirii gradului de execuție a lucrărilor, nefiind regularizate taxele de autorizație de construire.

În fapt s-a constatat că din cele 30 de autorizații de construire verificate de echipa de audit, emise în perioada 2015 — 2017, mai puțin de jumătate dintre acestea figurează în evidenta Serviciului Urbanism ca fiind finalizate recepționate, dar fără a exista vreo dovadă că taxele de regularizare a autorizațiilor de construire au fost stabilite încasate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul încheierii proceselor verbale de recepție a lucrărilor. Mai mult decât atât, există contribuabili, beneficiari persoane fizice și juridice, pentru care a fost operată corespunzător modificarea privind impozitul pe clădire pentru construcții noi, dar cu toate acestea, nu s-a procedat la regularizarea taxei de autorizație de construire”, se arată în raport.

Totodată, în cazul contribuabililor persoane fizice, nu a fost completată Declarația privind valoarea reală a lucrărilor — Anexa nr. 10 din OMDRAP nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și a taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, nici nu a fost regularizată taxa de autorizație de construire, prin compararea valorii declarate de beneficiar în procesul verbal de recepție încheiat la finalizarea construcției, în cazurile în care acestea există, cu valoarea impozabilă calculată conform Codului Fiscal”.

Nu a încasat taxe și impozite pe unele clădiri, cauzând prejudiciu

O altă neregulă constatată de Curtea de Conturi se referă la ”neîncasarea impozitului pe clădirile nerezidențiale, precum și a impozitului pe construcții noi”. Aici se face referire la hale, spații de depozitare și alte construcții de acest gen.

Urmare a verificării modului de stabilire a încasărilor veniturilor proprii ale bugetului local, în cazul impozitului pe clădiri, s-a constatat că în cazul construcțiilor noi, din cei 30 de beneficiari supuși verificării, pentru care au fost emise autorizații de construire în perioada 2015 — 2017, au fost identificați un număr de 5 beneficiari, care, deși au încheiate procese verbale de recepție finală, nu au procedat la declararea construcțiilor noi în vederea impunerii.

Citeste mai mult: AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *